Tihendusnöör – Kasutatakse alla 13° kalde korral ning kaheosalise harjakate puhul.

Tihendusnöör – Kasutatakse alla 13° kalde korral ning kaheosalise harjakate puhul. Kulu: 1 tk Balti laine ja 1,5 tk Klassik plaadi kohta.

Tihendusnöör - Kasutatakse alla 13° kalde korral ning kaheosalise harjakate puhul.
Tihendusnöör – Kasutatakse alla 13° kalde korral ning kaheosalise harjakate puhul.