Mis on katus?

Katuse peamine eesmärk on kaitsta hoonet vihma, lume, tuule, külma, kuuma ja UV-kiirte eest. Kui soovitakse pööning eluruumiks muuta, on oluline kaaluda katuse kuju mugavust ja atraktiivsust.

Kalde nurga järgi jagunevad katused järgmiselt:
0° kuni < 7° lamekatused
≥7° kuni < 25° viilkatused
≥25° kuni < 75° kaldkatused
≥75° seinad

Eternit Balticu kiudtsemendist katusekatteid (eterniit)
kasutatakse katustel, mille kalle on suurem kui 7º.

Levinumad katusekujud, eterniitkatused, eterniit

Levinumad katusekujud, eterniitkatused, eterniit

KATUSE STRUKTUUR

Katusematerjal (laineplaadid)
Roovid (horisontaalsed ja vertikaalsed)
Auru läbilaskev katusekile
Soojustus / Sarikad□□ Auru mitteläbilaskev aluskate
Katusekatte sisestruktuur

Eterniitkatuse struktuur

Eterniitkatuse struktuur