Mis on katus?

Katuse peamine eesmärk on kaitsta hoonet vihma, lume, tuule, külma, kuuma ja UV-kiirte eest. Kui soovitakse pööning eluruumiks muuta, on oluline kaaluda katuse kuju mugavust ja atraktiivsust.

Kalde nurga järgi jagunevad katused järgmiselt:
0° kuni < 7° lamekatused
≥7° kuni < 25° viilkatused
≥25° kuni < 75° kaldkatused
≥75° seinad

Eterniidi ja lisatarvikute müük üle Eesti, palju infot eterniidi kohta
Eterniidi ja lisatarvikute müük üle Eesti, palju infot eterniidi kohta

Eternit Balticu kiudtsemendist katusekatteid (eterniit)
kasutatakse katustel, mille kalle on suurem kui 7º.

Levinumad katusekujud, eterniitkatused, eterniit
Levinumad katusekujud, eterniitkatused, eterniit

KATUSE STRUKTUUR

Katusematerjal (laineplaadid)
Roovid (horisontaalsed ja vertikaalsed)
Auru läbilaskev katusekile
Soojustus / Sarikad
Auru mitteläbilaskev aluskate
Katusekatte sisestruktuur

Eterniitkatuse struktuur
Eterniitkatuse struktuur

Katuse struktuuri kaitsmine niiskuse eest
Katuse struktuur ja katusematerjalid peavad tagama katuse veekindluse ehk hoone kaitse vihma, lume, rahe ja lumesulamisvee eest.

Katusekonstruktsiooni materjalide veepidavus ei tähenda seda, et katus on veekindel. Katust võivad ajutiselt mõjutada ekstreemsed ilmastikutingimused, mille tõttu imbub niiskus katusekonstruktsiooni alla. Seda saab vältida täiendavate niiskusvastaste materjalide kasutuselevõtuga.

Tavaliselt kõrvaldatakse niiskus auru läbilaskva katusekile ja katusematerjali vahel oleva õhuvahe kaudu. Õhuvahe suurus peab olema vähemalt 200 mm. Kui katuse tippu paigaldatakse kinnine harjakate, siis tuleb katusele paigaldada ventilaator.

Eternit Baltic soovitab järgmisi niiskusvastaseid katusekaitseid olenevalt katusekaldest:

Katuse struktuur ja eterniitkatuse kaitsmine niiskuse eest
Katuse struktuur ja eterniitkatuse kaitsmine niiskuse eest

NB! Tegemist on minimaalse soovitatava kaitsega niiskuse vastu.
Projekteerija peab alati hindama kaitsevahendite sobivust ja vajadusel võtma kasutusele täiendavaid kaitsevahendeid niiskuse vastu.

Katusestruktuuri puitmaterjal
Puidust katusetarvikuid valmistatakse reeglina okaspuust. Vastavalt puidu ehitusstandarditele peab katusekonstruktsioonides kasutatava puidu niiskuse tase olema 8–20%. Puitu tuleb töödelda antiseptikuga ning tulekindlust suurendava vahendiga.