Eterniidi ehk kiudtsement laineplaatide ladustamistingimused

Üldtingimused

Enne paigaldust tuleb laineplaate ehk eterniiti hoiustada kuivas ja tolmuvabas ruumis.
Märkus: Selle nõude eiramine võib põhjustada laineplaatide värvitooni muutumist.

Katmata laineplaate ei tohi hoida tolmavate ja pudenevate ehitusmaterjalide läheduses.
Märkus: Selle tingimuse mittejärgimine võib viia laineplaatide kaubandusliku välimuse kaotamiseni.

Lahtipakitud laineplaatide ümberpaigutamisel tuleb vältida värvitud pinna kahjustamist: plaate ei tohi loopida ega lohistada.
Märkus: Selle reegli eiramine võib põhjustada laineplaatidele mehaanilisi kahjustusi.

Materjali ladustamisel ei tohi üksteise peale asetada rohkem kui kaks tootepakki.
Märkus: Selle juhise mittejärgimisel võivad alumised plaadid saada mehaanilisi vigastusi.

Laineplaatide ladustamine

Kui laineplaate ladustatakse välitingimustes, tuleb järgida alljärgnevaid punkte:

  1. Eemaldage ajutine pakkekile, mis on kasutatud transpordi käigus. (Pakkekile eesmärk on fikseerida kaup transpordi ajal, et vältida plaatide mehaanilisi kahjustusi. Pakkekile ei kaitse materjali keskkonnatingimuste eest.)
  2. Ladustage alused tasasel pinnal. Võimalusel kasutage samu aluseid, millega materjal objektile tarniti.
  3. Presendiga katmise puhul tuleb aluse kõigil külgedel tagada õhuringlus, et vältida laineplaatide vahele tekkivat kondentsi.

Ostukorv